TEAMBUILDING STRATEGIE ZELFSTURENDE TEAMS MAATWERK
Doel
Inzicht in identiteit individu en team en wat je daarmee kunt.
De kracht van het team ontdekken.
Doel
Gezamenlijk een visie/toekomstbeeld en  richtinggevoel vormgeven.
Doel
Een juiste balans vinden tussen (de mate van) sturing bij leidinggeven en zelfleiderschap door teamleden
Doel
Een uniek vraagstuk op maat voorzien van oplossingsrichtingen en commitment.
Hoe werk het?
Inzichten en kennis over de teamleden worden gedeeld. Er ontstaat een beeld van de teamgeest, het teamgevoel en wat ieder daaraan specifiek bijdraagt.Vragen staan centraal als:
‘Waarvoor staan we met z’n allen!’
en
‘Waarin blinkt ieder uit
Hoe werk het?
De bedrijfsidentiteit, nu en voor de toekomst wordt neergezet.
Elementen worden gebouwd van een toekomstvisie.
Bepaald wordt wat van invloed is/zal zijn op het bereiken van dit toekomstbeeld, wat het succes bepaalt en goed gekeken wordt hoe je daarmee als organisatie moet omgaan.
Hoe werk het?
Beelden worden gedeeld/onthuld over de wensen en verwachtingen ten aanzien van ieders rollen, deelnemers worden stapsgewijs bewust van kansen tot verbetering en  committeren zich aan de – voor het team unieke – balans tussen zelfsturing en leiderschap.
Hoe werk het?
In een voorgesprek is een organisatie-vraagstuk helder gemaakt. Dat staat centraal.
Een op maat-script  wordt gehanteerd om via het delen van beelden, inzichten en betrokkenheid over het specifieke vraagstuk, mogelijke oplossingen en de prioriteiten/urgentie daarvan.
Resultaat
Het team is meer een team, er is meer begrip over en weer, men staat dichter bij elkaar. Het team groeit en is klaar voor de toekomst!
Resultaat
Geen dikke plannen maar een kort en krachtig geformuleerde visie en strategie en een handzame lijst met acties waarmee je verder kunt.
Resultaat
Ieder teamlid is gecommitteerd aan een aanpak om succesvol te werken in het zelfsturend team.
Resultaat
Een oplossingsperspectief met een overzicht van effectieve acties/stappen waaraan iedere deelnemer zich verbindt.
Duur
6-8 uren
Duur
8 uren
Duur
6-8 uren
Duur
Offerte op maat!
Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie