IMG_0077IMG_0081

Steeds vaker wordt in organisaties gekozen voor zelfsturende teams.  Dit gebeurt vaak van de ene op de andere dag. In de praktijk moet dan een balans worden gevonden tussen zelfleiderschap en sturing. Een voor ieder team unieke balans.
Werken met LEGO® SERIOUS PLAY® methode levert het antwoord op voor een organisatie, die op zoek wil naar deze unieke balans.

Doel
Een juiste balans vinden tussen (de mate van) sturing bij leidinggeven en zelfleiderschap door teamleden

Hoe werkt het
Beelden worden gedeeld en naar elkaar onthuld over de wensen en verwachtingen ten aanzien van ieders rollen in het team. Wat is de gewenste rol van de leidinggevende, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt. Wat mag verwacht worden van de medewerkers/teamleden.
Deelnemers worden stapsgewijs bewust gemaakt van de mogelijkheden tot verbetering: wat gaat inmiddels goed, waarin kan de medewerker dan wel de leidinggevende verbeteren. Wanneer spreken we van de gewenste balans.
Uiteindelijk worden samen acties bepaald en committeert men zich aan de – voor het team unieke – beoogde balans tussen zelfsturing en leiderschap.

Resultaat
Helder is in beeld op welke manier de leider van het team zich zal opstellen en wat van elk lid van het team mag worden verwacht.
Ieder teamlid staat achter een aanpak om succesvoller te werken als zelfsturend team en wil ermee aan de slag.

Duur
6-8 uren

Zelfsturende teams Limburg

Neem contact met ons op voor meer informatie over een sessie Zelfsturende teams