De LEGO® SERIOUS PLAY® methode leent zich voor toepassing op een veelheid aan vraagstukken. Inmiddels hebben wij ervaring in het werken rondom thema’s als burger- en overheidsparticipatie in Lochem en Oosterhout, als methode in het marketingonderwijs bij Fontys Sporthogeschool Eindhoven, als instrument voor competentie-ontwikkeling voor Scouting Limburg en als nuttige manier om keuzes te maken in de oprichting van BOlink, de coöperatie voor overheidszaken in oprichting.

150310 Fontys Sporthogeschool  groep 1200-1500 uur (19)150310 Fontys Sporthogeschool  groep 1200-1500 uur (63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doel

Een uniek vraagstuk op maat voorzien van oplossingsrichtingen en commitment.

Hoe werkt het
In een voorgesprek wordt een organisatievraagstuk of een specifieke behoefte helder gemaakt. Dat staat centraal in het opmaken van een script en design voor een LEGO® SERIOUS PLAY® sessie.

Het vraagstuk wordt met een groep (directie/management en/of medewerkers) benaderd en beelden over mogelijke oplossingen worden gedeeld. Acties worden samen bepaald en men staat te trappelen om ermee aan de slag te gaan. Zo gewenst worden personen eraan gekoppeld die volgens hun gebouwde profiel bij uitstek geschikt zijn hiervoor en wordt gekeken welke acties quick wins zijn!

Resultaat
Een oplossingsperspectief met een overzicht van effectieve acties/stappen waaraan iedere deelnemer zich verbindt.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® maatwerk in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel en het overige deel van Nederland. LEGO® SERIOUS PLAY® met een aantoonbaar succes

Neem contact met ons op voor meer informatie over LSP maatwerk