dag 2b - blok strategieverhaal -  (14)aEen ruime ervaring hebben wij inmiddels opgebouwd in succesvolle strategiesessies met LEGO® SERIOUS PLAY™ bij

  • gemeenten als Roermond, Peel en Maas, Lochem en Oosterhout,
  • non-profitorganisaties als Rubicon, Voedselbos Sualmana, Scouting Limburg en Moedercentrum Maximina
  • profit-organisaties als CRH Mobile Fencing & security.

Doel
Een heldere visie op de toekomst, hoe je daar komt en wat daarbij komt kijken, met volledig commitment en enthousiasme van alle deelnemers.

Hoe werk het?
De bedrijfsidentiteit, nu en voor de toekomst wordt neergezet. Hoe wil een organisatie gezien worden, aan welke kenmerken wil men voldoen.
Ook worden elementen gebouwd van een toekomstvisie. Individuele beelden worden gedeeld en de belangrijkste delen daarvan worden onderdeel van
een collectief toekomstbeeld. Door de stapsgewijze aanpak krijgt ieder model en element een fijnmazige en vooral duurzame betekenis voor elke
deelnemer.
Bepaald wordt wat van invloed is/zal zijn op het bereiken van dit toekomstbeeld, welke (inhoudelijke) stappen hiervoor moeten worden
gezet, wat het succes bepaalt, en hoe je daarmee als organisatie moet omgaan. Gebouwd kan worden wat in stelling moet worden gebracht om de
gewenste toekomst te realiseren.

Optioneel voor de korte termijn:
Eventueel uit te breiden met het bouwen van acties ter uitvoering, het onderkennen van prioriteit en urgentie (factor wanneer) en het bepalen wie in
het team bij uitstek geschikt is en de ambitie heeft om deze beleidsacties succesvol op te pakken (factor wie).

Resultaat
Geen dikke plannen maar

  • een kort en krachtig geformuleerde visie en strategie
  • een handzame lijst met acties waarmee je verder kunt
  • volledig commitment met de visie en koers voor de toekomst
  • enthousiasme om met de realisatie ervan aan de slag te gaan!

Optioneel
Een handzaam en kant-en-klaar implementatieplan met planning & control samenvatting.

Duur
8-16 uren

Visie en strategie ontwikkelen Limburg

Neem contact met ons op voor meer informatie over Visie en strategie ontwikkelactiviteiten