Een leerzaam uurtje met nuttige methode, aldus Plato.

IMG_3635‘You can learn more about a person in an hour of play, than you can from a lifetime of conversation‘, zo sprak de Griekse filosoof en schrijver Plato heel lang geleden. Als gecertificeerd LSP facilitator leg ik bij het lezen van deze wijsheid meteen een relatie met de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode, waarin eveneens – serieus – wordt gespeeld. Ook die methode onthult immers in een uurtje werken met LEGO materiaal onevenredig veel over iemand.

Onlangs gaf ik als parttime docent aan Fontys Sporthogeschool een werkcollege over de LEGO® SERIOUS PLAY® methode: één van de zogenoemde generatieve onderzoeksmethoden die (tastbare) kennis onthullen over wat mensen – deels latent – weten, voelen en dromen. Methodes als interviews (waarin je ophaalt wat mensen denken en zeggen) en observaties (waarin je waarneemt wat mensen doen) zijn soms te oppervlakkig voor beantwoording van de onderzoeksvraag waarmee een student aan de slag wil. Een generatieve methode is diepgaander en biedt dan betere inzichten.

Al meerdere malen noemde ik in interviews en vlogs de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode magisch (klik hier als je mijn vlog hierover nog eens wil zien).  Diezelfde ervaring had ik opnieuw tijdens dit werkcollege. Na wat inleidende woorden over de achtergronden, het nut en de werkwijze, liet ik de 4e-jaars studenten Sport- en Bewegingseducatie snel aan het werk gaan, ieder met een eigen ‘window exploration bag’. Dat is een kleine, zorgvuldige selectie van standaard LEGO stenen van verschillende vormen en kleuren, een aantal speciale LEGO elementen en een LEGO minifiguur. Na een korte warming up vroeg ik hen: ‘Waar sta je over exact vijf jaar?’. Ik deed daarmee een appèl op ieders voorstellingsvermogen van zijn of haar toekomst. Een onevenredig groot aantal zenuwen vanuit de hersenen helpt enthousiast mee en fungeert als transportband van signalen naar onze handen die heel creatief leiden tot een driedimensionaal model. De linker- en rechter hersenhelften worden min of meer elkaars sparring partners in het verbeelden hiervan. Opnieuw magisch! De modellen maar ook de verhalen, gedachten en gevoelens die deze studenten blootlegden na een paar minuutjes monteren. Verhalen die met plezier en trots werden gedeeld.

IMG_3632Het leerde mij en die jonge mensen in een uurtje ontzettend veel over ieders ambitie en de voor hen belangrijke elementen van een toekomst anno december 2020. De een succesvol als zelfstandig en gedreven evenementenorganisator in het buitenland. De ander als ambitieus buurtsportcoach druk doende met allerlei maatschappelijke doelen achter de sport. Weer een ander midden in het afronden van een vervolgstudie. Een mooie ervaring met een nuttige methode dankzij deze studenten, ieder met hun eigen ambitie en een absoluut mooi perspectief. En Plato had ook vanuit de optiek van LEGO® SERIOUS PLAY® opnieuw gelijk.

Comments are closed.