Bart Stuyven – Rijkswaterstaat OR Zuid Nederland

ForwardInBusiness leverde, samen met Metamorfase, een bijdrage aan een tweedaags programma voor onze OR. Aanvankelijk was er enige scepsis ten aanzien van het bouwen met LEGO. Welnu: de kracht van de formule en de ‘drive’ en toelichting van facilitator Arno Bendermacher deed meteen zijn werk en iedereen was na vijf minuten vol overgave aan het bouwen. Dit leverde (letterlijk) een goed beeld op van de individuele OR-leden. Mooi om te zien hoe snel dat ging.

Sterk vonden wij ook de visualisatie van de beelden op grote tafels. Het kost weinig tijd en biedt een mooie inkijk in motieven en posities van de collega’s. Het bindt en boeit ook om dit soort zaken te zien ontstaan.

Belangrijk was de doorvertaling van deze beelden op de tafels naar een behapbaar aantal keuzes en vervolgafspraken. Voor ForwardInBusiness een leerzame ervaring om die te verbinden met het OR-werk en de dieper liggende vraagstukken/worstelingen.  Het voldoende ‘smart’ en doorleefd maken hiervan was een absolute uitdaging.

Diana Noppers – Directeur gemeente Leudal

In december 2015 was het managementteam van Leudal toe aan een concretisering van de organisatievisie ‘ONS LEUDAL’. Hiervoor namen we ForwardInBusiness in de arm.

Met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode hielp Arno Bendermacher ons met het neerzetten van een collectief toekomstbeeld en het bedenken van een aantal succesvolle stappen op het gebied van organisatieontwikkeling. In ruim een dag werken was er commitment met een aanpak voor de jaren 2016 en 2017. De maanden daarna adviseerde en begeleidde Arno (de leden van) het MT Leudal. Resultaat: een kort en krachtig Jaarplan 2016, inclusief planning- en control-systeem. Ook werkte hij mee aan de introductie hiervan binnen de afdelingen.

ForwardInBusiness hielp de gemeente Leudal op vakkundige wijze, vanuit een helder beeld van een toekomstige, moderne gemeente en met de nodige flexibiliteit. Het mee denken vanuit de wensen en verwachtingen van het MT als klant stond voorop.

Marieke van Gemert – Beleidsmedewerker Informatie- en Servicecentrum gemeente Oosterhout

Wij willen als ambtenaren het benutten van burgerkracht tot een succes maken. Met de vraag over wat er dan allemaal in de gereedschapskist van een ambtenaar moet zitten, gingen wij met behulp van de Lego Serious Play methode aan de slag.

Het leuke daarvan was, dat je enerzijds iets bedenkt en daarbij de juiste lego zoekt om het uit te beelden, maar dat – terwijl je in de lego aan het graven bent – je door het zien van bepaalde legostukjes weer nieuwe ideeën krijgt. Op deze manier werd het ‘brein’ optimaal benut en hebben we aan het einde van de dag een zeer mooi resultaat behaald.

De begeleiding van Arno was professioneel en ongedwongen. Een goede verhouding tussen theorie en praktijk en zeker voldoende afwisselend. Hij gaf alle ruimte aan de creativiteit vanuit de groep en heeft ons goed en prettig begeleid.

Kortom, we hebben een zeer nuttige en plezierige dag gehad

Bernard Klootsema– Financieel Directeur CRH Mobile Fencing & Security

CRH Mobile Fencing & Security – bekend van merknamen als Heras, Allfence en Hela – levert producten en diensten op het gebied van tijdelijke beveiliging in en buiten Europa. Onze stevige marktpositie willen we in de toekomst behouden en in het kader van strategie formulering kwamen we als directie in contact met ForwardInBusiness!

Arno Bendermacher van ForwardInBusiness leidde ons door een driedaags ‘tailor made’-programma, gebruikmakend van de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode. We bepaalden als directie en management een helder punt aan de horizon en vertaalden het te realiseren toekomstbeeld in haalbare acties in de tijd. Door LEGO® SERIOUS PLAY® stapten we uit het karrespoor en gingen we ‘out of the box’ denken. Met creatieve en innovatieve resultaten tot gevolg! Maar dat niet alleen: de methode gaf ons ook een beter inzicht in de identiteiten van onze teamleden, waardoor beleidsacties beter aan de meest geschikte collega konden worden toegewezen.

Drie dagen werken, onder begeleiding van de immer enthousiaste en energieke Arno Bendermacher, leverde een handzame ‘CRH-beleidsagenda 2015-2016’ op; een kant-en-klaar implementatieplan, naadloos vertaald vanuit het film- en fotowerk van de LEGO-modellen waaraan we bouwden, de beelden die we met elkaar deelden en waaraan we ons committeerden. Een mooi resultaat, dat met een traditionele aanpak in zo’n korte tijd nooit was gelukt en waardoor een enorm draagvlak in de organisatie is gecreëerd. Een prima startpunt, om als directie en management met veel energie en betrokkenheid die ambitieuze toekomst daadwerkelijk te gaan neerzetten!

Marjon Baaij – communicatieadviseur gemeente Lochem

“ForwardInBusiness verzorgde een boeiende sessie voor de Lochem Academy. De workshop was een nuttige stap op onze weg naar een regisserende gemeente.
De methode LEGO® SERIOUS PLAY® gaf deelnemers nieuwe inzichten op de vragen: hoe doen we ons werk op dit moment en hoe betrekken we inwoners hierbij? Hoe ziet de toekomst anno 2020 eruit en wat is dán de rol van de ambtenaar in relatie tot die inwoners? En welke acties zijn daarvoor op de korte termijn nodig?
Het programma van Arno Bendermacher maakte stappen en knelpunten in de ontwikkeling van onze gemeente bespreekbaar en zichtbaar, waardoor het alle deelnemers een nieuwe dosis energie en enthousiasme gaf.”

afdelingsmanager – MIDDELGROTE GEMEENTE:

“ForwardInBusiness faciliteerde een zeer constructieve bijeenkomst. Lego Serious Play is een manier om op een wat onorthodoxe wijze (maar dat was juist de kracht) aan de slag te gaan met teambuilding maar vooral ook om stappen te (kunnen) zetten in ons werk. De sessie was goed voorbereid en de begeleiding strak maar met voldoende ruimte voor ieders inbreng. Het was al met al een inspannende dag, die de gewenste resultaten opleverde.
Achteraf verzorgde Arno een rapportage die helder weergeeft wat we besproken hebben en wat de conclusies waren. Met die conclusies en actiepunten kunnen en gaan we zeker stappen maken!”

Yvonne Parren – voorzitter Ondernemingsraad RUBICON Jeugdzorg:

“Op 29 oktober 2014 hebben wij als OR gewerkt met Lego Serious Play. Onze vraag aan ForwardInBusiness was ons op een interactieve wijze aan de slag te laten gaan met het zoeken naar de rol (rollen) van de ondernemingsraad in een veranderende (zelfsturende) organisatie. Voor ons, maar ook voor ForwardInBusiness een hele uitdaging; voor ons, omdat het een hele nieuwe methode van trainen was en voor Arno, omdat het de 1e keer met een ondernemingsraad was.
Nou, het resultaat was verbluffend! En Arno mag wat ons betreft het werken met en trainen van ondernemingsraden als doelgroep toevoegen. Het was voor ons een zeer waardevolle training die antwoorden bracht waarnaar we op zoek waren. Antwoorden, die goed uit te zetten zijn in de praktijk en die ons op het goede spoor hebben gezet naar de toekomst toe.”

Henk Mensink – gemeentesecretaris van Peel en Maas: 

Het Management Team van Peel en Maas heeft twee maal een sessie met Arno gedaan. In het begin even vreemd: je gedachten uitdrukken met LEGO. Maar al snel ervoeren we dat het eigenlijk makkelijker is om te praten over iets, wat je hebt uitgebeeld, wat voor je staat en wat iedereen kan zien. Ook elkaar bevragen en doorvragen ging eenvoudiger.
We hebben de sessies gebruikt om aan teamvorming  te doen en de agenda voor de komende jaren met elkaar te bepalen.
Luchtig en toch serieus, werken met handen en hoofd, produceren en reflecteren: het zat er allemaal in en heeft ons prima geholpen bij onze koersbepaling voor de komende jaren..