LEGO® SERIOUS PLAY® EN LEIDERSCHAP

Organisaties bestaan uit mensen en elk mens en daarmee ook elke organisatie is uniek. Zo ook is leiding geven aan mensen een unieke opgave. Hoe doe je dat? Voor jouw situatie bestaat geen enkel handboek, maar wees gerust: dat heeft niemand. LEGO® SERIOUS PLAY® helpt jou met jouw team of afdeling de juiste formule te ontdekken.

Balanceer jij ook
Welke leiderschapsstijl past het beste bij jou en jouw mensen. Wanneer doe je voor de een te weinig maar voor de ander te veel? Wie verdient meer jouw aandacht en wie kun je gerust wat los(ser) laten? Wanneer kom je in actie en wat laat je lopen? Veel leidinggevenden balanceren dag in dag uit op een koord, op weg naar succesvol leiderschap.

Jij en jouw team in beeld
De LEGO® SERIOUS PLAY® methode geeft leidinggevenden en medewerk(st)ers de kans om – door het bouwen van LEGO modellen – alles ‘ter tafel’ te brengen wat hiervoor in de specifieke situatie van een team en leidinggevende nodig is. Beelden over de huidige en wenselijke situatie, wat de een vindt van de rol van de ander en welke veranderingen aan de orde zijn. Die beelden bouwen ze met geavanceerd LEGO materiaal. Bij elk model onthult ieder zijn of haar verhaal. En keuzes ontstaan, met draagvlak binnen het team, die toekomst bieden. Enkele willekeurig en anonieme voorbeelden, maar misschien herkenbaar.

De teamleider over het nu
Eén model bestaat uit een schildpad met daarachter een poppetje met een zweep. De teamleider vertelt erbij:
Dit is de situatie zoals ik die nu voel. Dit mannetje – de teamleider – moet zijn afdeling voortdurend aansporen, anders gebeurt er niks. Dat symboliseer ik met de zweep. De schildpad staat voor die afdeling. Die komt uit zichzelf nauwelijks in beweging en dan alleen maar erg langzaam. De teamleider heeft het idee dat hij geen vat krijgt op zijn mensen. “Niets dringt door!” en hij wijst op het schild van de schildpad. Ze voelen zich onaantastbaar. Het is de teamleider onduidelijk waar de afdeling naartoe wil, al heeft de schildpad duidelijk de ogen wagenwijd openstaan om vooruit te kijken. De teamleider zou graag meekijken en kiezen welke koers te gaan.

 

Een medewerkster over de toekomst
Een ander LEGO model is van een medewerkster van een team. Een poppetje op een soort podium. Zij onthult zo haar beeld over de toekomst:
Ik zie een teamlid dat door de jaren heen sterk is gegroeid. Je ziet het aan het plateau, waarop het wat hoger staat. Op het trappetje naar boven staat een bruine koffer. Die staat voor alle kennis en ervaring die het teamlid heeft opgedaan. De teamleider heeft haar gestimuleerd en alle kansen gegeven. In de linkerhand zie je een uil. Die staat voor de wijsheid die het teamlid ontleent aan de leidinggevende, die van grote waarde blijkt als coach en begeleider, hij gaat voorop en geeft telkens het goede voorbeeld. Zo ziet het teamlid zijn teamleider. De uil staat hoog genoeg op de steel, volgt dus alles op een zekere afstand en behoudt overzicht. Het teamlid vindt dat prettig; zij weet waaraan ze toe is, kan creatief zijn in haar werk zonder dat ze risico’s loopt en weet zich beschermd door de leidinggevende. Vandaar de helm. De sleutel in de rechterhand – tenslotte – symboliseert de sleutel van succes, dankzij een goed draaiend team met een fijne leidinggevende.


Nog 1 stap
Stel je voor dat er zo een tafel ontstaat vol beelden van het nu. Wat gaat het goed en wat kan beter. En op een andere tafel staat een landschap van LEGO modellen over ieders toekomstverwachtingen. Niet zomaar van een afdeling of team, maar van jou en jouw mensen. Een uniek plaatje dus. En geen centimeters dik rapport van een kostbaar organisatieadviesbureau maar driedimensionale, door jou en je eigen mensen gedeelde beelden , die geprent staan op ieders netvlies.
Met LEGO® SERIOUS PLAY®  ben je in korte tijd nu nog 1 stap verwijderd van (het bouwen aan) een betere toekomst. Samen, als leidinggevende met jouw mensen. Met een resultaat waaraan ieder zich verbindt en ermee aan de slag wil.

Neem contact op
LEGO® SERIOUS PLAY®
EN LEIDERSCHAP; heb jij ook zin om aan jouw succesformule te bouwen? Dan bel me op 06 53 15 42 13 of stuur een e-mail naar arno.bendermacher@ziggo.nl en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Comments are closed.