LEGO® SERIOUS PLAY® Methode: innovatief instrument om organisaties te verbeteren

Magisch!

Ik weet dat ik vaak het woord ‘magisch’ gebruik, om te beschrijven wat er gebeurt tijdens een sessie LEGO SERIOUS PLAY (LSP). Maar daar kan ik weinig aan doen. Het verwoordt mijn gevoel bij een methode waarover velen – ook in mijn omgeving – in eerste instantie lacherig doen. ‘Hij gaat een weekje met LEGO spelen’, werd af en toe schertsend geopperd toen ik begin mei afreisde naar Noorwegen om opgeleid te worden tot ‘Certified Advanced Facilitator LSP Method’; een opleiding die nota bene werd gegeven door één van de twee ontwerpers van deze wetenschappelijk onderbouwde methode: LSP goeroe Robert Rasmussen.

Wat is er dan zo ‘magisch’ aan? Stel je voor: je zet een groep mensen aan een tafel en geeft ze ieder een doosje willekeurige plastic stenen. Je vraagt hen hiermee een model te bouwen over een gemeenschappelijk thema, bijvoorbeeld uit de eigen organisatie en waarmee ze in hun dagelijks werk allemaal te maken hebben. En wat er dan gebeurt is gewoonweg ‘magisch’: de creaties, de verhalen, het plezier en de ongelooflijke rijkdom aan gedachten en gevoelens die ieder door de dag blootlegt na een paar minuutjes monteren van zijn of haar LEGO model. Het met elkaar delen van een kort verhaal hierover is elke keer weer verbluffend. Het heeft zo’n effect op de mensen in deze groep en je ziet hen veranderen. Echt: magisch!.

Blog 2 LSP is magic  (2)

Heuse methode
Maar….. LSP is alles behalve ‘magisch’: er is geen sprake van inbeelding of waanvoorstellingen, geen trucs, geen goochelarij of vliegende tapijten. Het is een op leertheorieën gebaseerde, zorgvuldig ontwikkelde methode om via een stapsgewijze begeleiding creativiteit en onderlinge betrokkenheid te kweken bij vraagstukken met een bedrijfsmatige context.

In sessies met LSP krijgen deelnemers telkens een uitdaging om iets te bouwen, soms in een paar minuten. Ieder vertelt dan een kort verhaal over wat hij of zij gebouwd heeft. En de andere deelnemers kunnen verhelderende vragen hierover stellen.  Dit genereert ontzettend veel inzicht in het eigen en in elkaars denken. In die groepsdynamiek leren mensen elkaar beter en op een andere manier kennen en kunnen ze meer begrip opbrengen voor elkaar. Het toont ook hoe creatief mensen in werkelijkheid zijn; creatiever dan ze ooit van zichzelf dachten. Die creativiteit is essentieel bij het oplossen van problemen en die onderlinge betrokkenheid is voor elke deelnemer noodzakelijk om als team in staat te zijn creatieve manieren te vinden om succesvol in te spelen op complexe vraagstukken of veranderende situaties, in welke organisatie dan ook. En dat is een ‘magisch’ proces!

Daarnaast is LSP – het bouwen en verhalen vertellen – gewoonweg leuk. Er wordt regelmatig gelachen en ik heb in het werken met LSP ontzettend grappige bouwsels gezien waarmee een serieus standpunt treffend werd gekarakteriseerd. Maar deze methode kent ook de andere kant van emoties: in een sessie voor team-ontwikkeling onthullen personen soms – via hun model – informatie waardoor bij anderen de tranen in de ogen staan.

Wat zit erachter
Een sessie met de LSP methode brengt de rechter hersenhelft in stelling en activeert het bouwen, vertellen van verhalen maar ook empathisch gedrag. In de neurobiologie wordt gesproken over de ‘hand-brain connection’: een onevenredig groot aantal zenuwen in onze handen zijn verbonden met onze hersenen en LSP doet daarom een appèl op het denken via die handen. Zodoende zijn we in staat op een compleet andere manier situaties uit ons werk (maar ook privé) met een driedimensionaal model tot uitdrukking brengen en met elkaar te delen. Vanuit dit ‘hands on, mind on’-principe bouwen van 3D-modellen en het hierbij vertellen van een metafoor of beschrijven van reële situaties, ontstaat een veel dieper begrip voor vraagstukken en oplossingen. Veel dieper dan door – in een vergadering – alleen naar elkaar te luisteren of – in een dik rapport – alleen erover te lezen. En laten we eerlijk zijn: onze hersenen werken driedimensionaal het beste. Via onze handen onthullen we beetje bij beetje porties uit ons denken en beleven. Dit levert een veel gedetailleerder beeld op, dan we ooit in een vergadering zouden kunnen vertellen. En wat we uitbeelden wordt daarom beter begrepen en onthouden!

Blog 2 LSP is magic  (3)

Effectiever
LSP is daarmee een gemakkelijke vergader-, communicatie- en probleemoplossende methode. Driedimensionale LEGO modellen geven het antwoord op vragen en vormen de basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, probleemoplossing, visiebepaling en besluitvorming. Het is een methode die het potentieel, inzicht, vertrouwen en betrokkenheid van alle mensen rond de tafel 100 % benut.

Wat maakt het dan zo effectief:

  • Een gemeenschappelijke taal: de LEGO stenen zijn de taal die iedereen, ongeacht onderwijs, positie of cultuur, spreekt. Ieders kennis en inzichten komen aan de oppervlakte en worden benut.
  • Een gemeenschappelijk doel: geen dominante posities, iedereen is gelijkwaardig – ongeacht status, leeftijd, professionele achtergrond of opleiding – en er is niemand met een persoonlijke agenda; het organisatievraagstuk staat centraal
  • 100 % betrokkenheid en commitment: de focus is gericht op elk individu en niet de groep. Ieder is actief betrokken bij het proces. Deelnemers constateren samen, maken samen afspraken of nemen samen besluiten. Ze zullen zich makkelijker eraan committeren.
  • Meer en beter resultaat: er ontstaan meer concrete en betere ideeën en resultaten, omdat iedereen de tijd heeft om te bouwen aan zijn of haar antwoorden en oplossingen
  • Betere communicatie: 3D-modellen, metaforen en verhalen leiden tot minder misverstanden en een eerlijke dialoog; een gemeenschappelijk begrip en referentiekader én betere inzichten en begrip voor elkaar.
  • Sneller: de focus is gericht op de LEGO stenen en niet op de persoon. De discussie kan ook intens worden zonder dat er persoonlijke conflicten ontstaan. Er is sneller een resultaat met overeenstemming.

Kijk op forwardinbusiness.com

Wanneer is LSP toepasbaar? Op vrijwel elk organisatievraagstuk. Kijk op www.forwardinbusiness.com voor voorbeelden, zoals strategie-sessies, verandertrajecten, productontwikkeling en innovatie. Kijk ook even naar het verhelderende filmpje dat vooral gaat over visie en strategie!

Blog 2 LSP is magic  (1)

 

Geef een reactie