Legoseriousplay: een schot in de roos!

Via je handen beetje bij beetje porties onthullen van jouw denken en beleven. Resultaat 1: een veel gedetailleerder 3D-beeld dan je ooit in een vergadering zou kunnen schetsen. Resultaat 2: dit 3D-beeld wordt beter begrepen en onthouden! Een duurzaam resultaat dus.

Telkens ben ik weer ervan onder de indruk. De inzet en betrokkenheid en wat het met een team mensen doet: een dag werken met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode (hierna te noemen: LSP). Afgelopen maand draaide ik heel verschillende sessies qua groepsgrootte, doel, opzet en materie. Maar de taal van de LEGO blokjes, de creativiteit, onderlinge betrokkenheid en het plezier met deze methode zijn hetzelfde. De LEGO modellen geven het antwoord op vragen en vormen de basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, probleemoplossing, visiebepaling en besluitvorming. Hoe dat komt? Kijk hier even naar de toelichting die ik al eens eerder gaf.

Laat ik een paar recente voorbeelden noemen:

  • De Roermondse handboogvereniging ‘The Archery Club’, die met een aantal bestuursleden haar visie op de toekomst vertaalde naar concrete voornemens voor 2016/2017. Voor hen een schot in de roos!
  • Introductieworkshops tijdens het Nationaal Outdoor Symposium 2016 in Eindhoven; een sector die toch is ingesteld op het werken met handen en voeten, maar nu pas bekend werd met deze methode die meteen aansloeg
  • Een tweetal workshops tijdens de WIJ Ontwikkelen-dag van de gemeente Venray, waarin ambtenaren konden ondervinden wat de LSP methode aan mogelijkheden biedt als gemakkelijke vergader-, communicatie- en probleemoplossende methode.
  • de Kledingbank Limburg, waarvan bestuur en vrijwilligers enthousiast werkten aan teambuilding door ambities voor de toekomst te koppelen aan een gewenst competentieprofiel. Zij kunnen ermee vooruit.
  • Een afdeling van de gemeente Leudal, die vanuit de min of meer globale strategie van het managementteam deze ontwikkelideeën voor 2016 succesvol concretiseerde. Medewerkers met een hoge mate van betrokkenheid gaan ermee aan de slag!

Creativiteit is essentieel bij het oppakken van uitdagingen en het oplossen van problemen. Onderlinge betrokkenheid is noodzakelijk om als team succesvol te kunnen inspelen op vraagstukken en/of veranderingen, in welke organisatie dan ook. En de LEGO® SERIOUS PLAY® methode draagt dat alles in zich. Werken met deze methode is telkens – en dus niet alleen voor een handboogvereniging – een schot in de roos!

Comments are closed.